Jaya Jaya Mahavera Lyrics - Son of India

Jaya Jaya Mahavera Lyrics - Son of India

Jaya Jaya Mahavera Lyrics - Son of India
Jaya Jaya Mahavera Lyrics - Son of India


Jaya Jaya Mahavera Lyrics from the movie "Son of India", sung by Rahul Nambiar. The song is written by Traditional (source) and music by Maestro Ilayaraja. 


  • Jaya Jaya Mahavera Song Info/Credits :
  • Telugu Song : Jaya Jaya Mahavera 
  • Singer : Rahul Nambiar
  • Music : Maestro Ilayaraja
  • Lyrics By : Traditional
  • Movie/Album : Son of India


Jaya Jaya Mahavera Lyrics by Rahul Nambiar
 

Jaya jaya mahaaveera

Mahaadheera dhoureyaa

Jaya jaya mahaaveera

Mahaadheera dhoureyaa


Devaasura samara samaya

Samudhitha nikhila nijara

Nirdharitha niravadhika mahathmya


Dhasavadhana dhamitha dhaivatha

Parishadhabhyardhitha

Dhaasaradhi bhaava

Dhinakara kula kamala dhiwaakara


Vishararu rana sahacha ranachathura

Dasharadha charamaruna vimochanaa


Kosala suthaa kumaara bhava kanchu

Chitha kaaranaakaara

Koumaara keli gopayitha

Koushikaa dhwara


Ranaa dhwara dhurya bhavya

Dhivyaasthra brundha vandhitha


Pranatha jana vimatha vimathana

Dhurlalitha dhorlithaa

Thanuthara vishikha

Vithaadana vighatitha

Visharaaru sharaaru 

Thaatakaa thaatakeyaa


Jada kirana shakala dharajatila

Nata pathi makuta thata natana

Patu vibhuthi saridhathi

Bahula madhu galana 

Lalitha padha nalina

Raja upa mrudhitha 

Nija vrujina jahadhupala

Thanu ruchira parama 

Muni vara yuvathi nutha

Kushika suthakathita 

Vidhitha nava vividha katha


Mythila nagara sulochanaa

Lochana chakora chandraa

Mythila nagara sulochanaa

Lochana chakora chandraa


Khanda parashu kodanda

Prakaanda khandanaa

Shouda bhuja dhanda 

Chandakara kirna mandala

Bodhitha pundareeka vana 

Ruchi luntaaka lochana


Mochitha janaka 

Hrudhaya shankaathanka

Parihrutha nikhila 

Narapathi varana janakaa

Dhuhitha kucha thata

Viharana samuchitha karathalaa


Shathakoti shathaguna kathina parachu

Dhara munivara kara dhrutha

Dhuravanamu thama 

Nija anuraakarshana

Prakaashitha paarameshtyaa

Krathu hara shikhari kanthuka

Vihruthyunmukha jagadarunthudhaa

Jithaharidhanthi dhanthadhanthuraa


Dhasha vadhana dhamana kushala dhasha

Shatha bhuja nrupathi rudhirjhara

Bhara bharitha pruthuthara thataaka

Tharpitha pithruka brugu pathi sugathi

Vihathi kara natha parudishu parigha


Jaya jaya mahavera 

Mahadheera dhoureyaa


Jaya jaya mahavera 

Mahadheera dhoureyaa


Jaya jaya hari govinda

Jaya jaya hari govinda

Hari jaya hari govinda

Hari jaya hari govinda


Jaya hari jaya govinda

Jaya hari jaya govinda

Hari jaya hari govinda

Hari jaya hari govinda


Jaya jaya jaya govinda

Jaya jaya jaya govinda

Hari hari hari govinda

Hari hari hari govinda

Jaya jaya jaya hari hari hari 

Hari hari hari jaya jaya jaya govinda


Jaya Jaya Mahavera Song Video

Related Posts