Morom Korana Lyrics - Achurjya Borpatra & Shrutisikha Bharadwaj

Morom Korana Lyrics - Achurjya Borpatra & Shrutisikha Bharadwaj

Morom Korana Lyrics - Achurjya Borpatra & Shrutisikha Bharadwaj
Morom Korana Lyrics - Achurjya Borpatra & Shrutisikha Bharadwaj


Morom Korana Lyrics : sung by Achurjya Borpatra & Shrutisikha Bharadwaj. The song is written by Sunit Gogoi and music produced by Palash Gogoi.


  • Morom Korana Song Info/Credits :
  • Assamese Song : Morom Korana 
  • Singers : Achurjya Borpatra & Shrutisikha Bharadwaj
  • Lyrics : Sunit Gogoi
  • Music Produced By : Palash Gogoi
  • Mixed & Mastered By : Palash Gogoi


Morom Korana Lyrics by Achurjya Borpatra & Shrutisikha Bharadwaj


Kiman abhimanot

Tumi dhuniya hoi pora

Ki hudhile lajot

Tumi nuxuna bhau dhora

Kinu baru kou bhabiyei napau

Kenekoinu moi morom logau

Kinu baru kou bhabiyei napau

Kenekoinu moi morom logau

Nalage kobo nalage thuwana

Mur bukute humai morom korana

Nalage kobo nalage thuwana

Mur bukute humai morom korana


Nijanor kothare nixahor bhakhare

Luwa tumatei hopilu muk

Nijanor kothare nixahor bhakhare

Luwa tumatei hopilu muk


Music..............................


Kobo loga besi hole

Bhakha herai jaai

Jivaar agot kotha bure

Khunda bhuja khai

Dibo loga morom bure

Khuli khuli khai

Nuluwa jodihe tumi

Thobole thai nai


Dubahu meli asuwei dekhun

Diya morom ehagor

Xaturi lou xun


Dubahu meli Asuwei dekhun

Diya morom ehagor

Xaturi lou xun


Nijanor kothare nixahor bhakhare

Luwa tumatei hopilu muk


Nijanor kothare nixahor bhakhare

Luwa tumatei hopilu muk

Kiman abhimanot

Tumi dhuniya hoi pora

Ki hudhile lajot

Tumi nuxuna bhau dhora


Morom Korana Song Video

Related Posts