Ki Upai Lyrics – Anup Anirban, Deepshikha Bora

Ki Upai Lyrics: The song is sung by Anup Anirban and Deepshikha Bora. The Assamese song Ki Upai lyrics is written by Sunit Gogoi and has music by Rex Boro. The music video of the “Ki Upai” song is directed by Apuraj Gogoi and it Starring Vivek Bora and Sumi Borah.


Ki Upai Lyrics

Aah! kole aahibi ne nai
Ae kosun dhor kole dhoribi ne nai
Biya hole pasot pai jabi licence
Etiyako ki upai

Oi Aah! kole aahibi ne nai
Ae kosun dhor kole dhoribi ne nai
Biya hole pasot pai jabi licence
Etiyako ki upai

Oh bheba lagi kinu aso sai
Mur kotha hunisone nai
Suma eti khai sang kolijati thoi jang
Thiyoi thiyoi lobi ne nai

Oi jang buli koi sa aji etiyai
Biya pati loi jam tuk
O kokaire jitu bhotuwa kukur
Logai sekurabo muk

Ae.. jang buli koi sa aji etiyai
Biya pati loi jam tuk
O kokaire jitu bhotuwa kukur
Logai sekurabo muk

Oh bheba lagi kinu aso sai
Mur kotha hunisone nai
Jau jodi loi jang nohole moi polang
Kosun ko ki upai

Ekeloge khela bohu ekeloge fura
Ture mure bhalpuwa umolare pora
Hakhi hobo joon aru hakhi robo tora
Muke jodi nibo khujo ahibi hoi dora

Oi ji khuwam khabi ne nai ae kosun
Ji pindham pindhibi ne nai
Ji khuwam khabi ne nai ae kosun
Ji pindham pindhibi ne nai
Oi bhal palu tuke bhal pali muke
Etiya ko ki upai

Ki Upai Song Video


Ki Upai Song Info:

Assamese Song: Ki Upai
Singer: Anup Anirban, Deepshikha Bora
Music: Rex Boro
Lyrics: Sunit Gogoi
Director: Apuraj Gogoi
Cast: Vivek Bora, Sumi Borah